De KiloRace is een zeilwedstrijd over 2 dagen voor iedereen die zeilen leuk vindt. Uitgangspunt is een sportieve strijd zonder scherpe kantjes. Je kiest je eigen tactiek met zeilplezier als hoofddoel. Deelname aan slechts 1 wedstrijddag is mogelijk. Dat betekent wel dat men niet meedoet voor de eindoverwinning. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd in het derde weekend van september. Er wordt gevaren op het Ketelmeer. Dat is bij uitstek geschikt voor een gevarieerde zeilwedstrijd. U kunt rekenen op een kruisrak, maar ook halve wind en voor de wind worden opgenomen in de wedstrijdbaan. Een brede startlijn zorgt voor voldoende ruimte om veilig te kunnen manoeuvreren. Afhankelijk van de wind wordt de lengte van de baan vastgesteld. Het streven is naar een maximum duur van 3 uur per wedstrijd. Er wordt gezeild volgens het SW cijfer, dat per boot door de organisatie wordt vastgesteld. Dus geen meting of andere administratieve rompslomp. Er wordt gevaren in 4 klassen scherpe jachten. De klassen worden ingedeeld volgens SW cijfer. Elk schip is welkom!
Elk jaar worden de SW cijfers aangepast. De winnaar krijgt een punt aftrek. Het schip dat als laatste over de streep is gekomen krijgt het jaar erop een puntje bijgeteld. Op deze manier blijft het voor iedereen een uitdagende wedstrijd!
Discussie over het SW cijfer is niet mogelijk. Dit jaar houden we voor de bepaling van het SW-cijfer ook rekening met het al dan niet voeren van Spi-/Gen-Akers. Dit kunt u op het inschrijfformulier aangeven.

 

Op zaterdag hebben we palaver om 11.00 uur voor het havenkantoor van jachthaven Ketelhaven. De wedstrijd begint om 12.30 uur met de eerste start, waarna om het kwartier de volgende klasse zal starten.
Schepen kunnen worden gemeerd aan de passantensteiger, of in een box met een groen plaatje. Het havengeld voor de deelnemende schepen wordt door de organisatie voldaan.  Om ca 17.00 uur op de steiger een borrel, aangeboden door de watersportvereniging Zwartsluis

Aansluitend is er de gelegenheid om gezamenlijk te BBQ-en! Dit jaar doen we dit een beetje anders. Iedereen kan zelf zijn of haar eigen gerecht op de BBQ bereiden. 
We staan er dus gezellig met zijn allen omheen! Het is de bedoeling dat ieder wel zijn eigen drinken meeneemt.  Voor de duidelijkheid, u hoeft niet uw eigen vlees mee te nemen, daarvoor wordt gezorgd en is de bijdrage van 15 euro gevraagd.

We hopen natuurlijk dat er zo veel mogelijk deelnemers gezellig mee eten! Graag meteen bij het inschrijven de kosten voor de BBQ (Eur 15,- p.p.) overmaken. 

Op zondag is het palaver om 9.30 uur voor het havenkantoor. De wedstrijd op zondag begint voor de eerste klasse 11.00 uur , daarna weer om het kwartier de start van de volgende klasse. De prijsuitreiking is om ongeveer 15.00 uur.

Dan wordt ook de naam van de wedstrijd duidelijk. De prijzen bestaan uit kilo’s kaas en voor de winnaar van de klasse een wisseltrofee. Een gewicht van 2 kilo waarin de naam van de winnaar en de winnende boot worden gegraveerd.

Een bijzonderheid is dat tijdens de wedstrijden foto’s worden gemaakt van alle schepen. Hierdoor krijgt iedereen mooie foto’s van het eigen schip in volle actie.